Στον μικρό οικισμό των Πετραλώνων το 1835. Κύριο μεταφορικό μέσο: η καμήλα!