Δεκαετία 1860: Τα πρώτα δειλά βήματα της Πυροσβεστικής σε μια πόλη που τελούσε ακόμη υπό διαμόρφωση