ΖΗΤΩ ο νόμος της ΑΡΓΙΑΣ!

Από τον φίλο μας Σ.Μ. από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία πήραμε αυτό το απόκομμα του 1910 (ΣΚΡΙΠ). Ιστορική είδηση, πράγματι!

Είναι μεγάλη μας χαρά όταν ξέρουμε ότι έχουμε φίλους, ακόμη και σε τόσο μακρινές περιοχές. Ευχαριστούμε.