Αυτές είναι grande διακοπές

Τουρίστες στα Λουτρά της Καλλιθέας (Ρόδος 1934)