Ένα διαφορετικό μαγειρειό

Υπαίθριο μαγειρειό στο Μοναστηράκι τη δεκαετία του ’40. Η πείνα ψάχνει λύσεις…