Επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι στην Ακρόπολη

Οι εύζωνοι τηρούν την τάξη εν έτει 1928.