Άποψη της Βουλής το 1915

Οι βουλευτίνες δεν φαίνονται γιατί είναι από την άλλη μεριά της αιθούσης. Όπως στην εκκλησία…