Δεκαετία του ’30 στον «Ζαχαράτο» του Συντάγματος. Το παρά-κοινοβούλιο της τότε εποχής.