Θεός φυλάξει. Τα αιώνια μνημεία στο έλεος των θαυμαστών τους.

Τα μνημεία της Ακροπόλεως στην πλήρη ασυδοσία των επισκεπτών. Πάλι καλά που δεν υπήρχε graffiti εκείνη την εποχή.