Ο θεσμός των λαϊκών αγορών ανακούφισε ιδιαίτερα τις φτωχικές συνοικίες της Αθήνας