Η βίλλα Θων, σήμα-κατατεθέν της περιοχής Αμπελόκηποι, όπως ήταν το 1914