Μια σπάνια απεικόνιση της Αθήνας του 1841

Αδύνατον να συλλάβει κανείς πόσο μικρή ήταν η πρωτεύουσα εκείνα τα χρόνια.