Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στιγμιότυπο του σήμερα (κατά μία έννοια!)

Άρχισαν τα πρωτοβρόχια και ο νους μας πάει στα ποταμάκια που δημιουργούσε (εδώ η Σταδίου) και η πιο απλή νεροποντή